Wyniki zawodów

slalom
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
slalom
dziewczyny
 
2.-3. klasa
slalom
dziewczyny
 
4.-5. klasa
slalom
dziewczyny
 
6.-7. klasa
slalom
dziewczyny
 
8.-9. klasa
slalom
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
slalom
chłopcy
 
2.-3. klasa
slalom
chłopcy
 
4.-5. klasa
slalom
chłopcy
 
6.-7. klasa
slalom
chłopcy
 
8.-9. klasa
bieg
dziewczyny
1. klasa +
przedszkole
bieg
dziewczyny
 
2.-3. klasa
bieg
dziewczyny
 
4.-5. klasa
bieg
dziewczyny
 
6.-7. klasa
bieg
dziewczyny
 
8.-9. klasa
bieg
chłopcy
1. klasa +
przedszkole
bieg
chłopcy
 
2.-3. klasa
bieg
chłopcy
 
4.-5. klasa
bieg
chłopcy
 
6.-7. klasa
bieg
chłopcy
 
8.-9. klasa

KLASYFIKACJA SZKÓŁ

Ogólnie 1.-5. klasa Medale
logo Zjazd Gwiaździsty 2019

XLVII ZJAZD GWIAŹDZISTY 2019

Organizator:

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Wędrynia
Macierz szkolna w Wędryni

Data, miejsce:

2.3.2019, Mosty koło Jabłonkowa

Kierownik Zjazdu: Krzysztof Gąsiorowski
Kierownik organizacyjny Zjazdu: Stanislav Witos, Tadeusz Farny
Kierownik komisji sportowej: Ryszard Kiedroń
Kierownik tras slalomowych: Jiří Rucki
Kierownik tras biegowych: Władysław Martynek
Sędzia główny slalomu: Marek Łakota
Sędzia główny biegów: Stanisław Marszałek
Kierownik techniczny: Ryszard Lebeda
Kierownik zaplecza gospodarczego: Irena Filipek
Kierownik ekipy pomocniczej: Roman Zemene
Opracowanie wyników: Michal Samek
Sekretariat zawodów: Irena Rajska

FOTO&VIDEO

fotoreportaż Norberta Dąbkowskiego - Głos - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej

Program zawodów

 

Termin: 2 marca 2019
Miejsce: Mosty koło Jabłonkowa
Prezentacja ekip: 7:30 – 8:15
Uroczyste zagajenie: 8:30
Przegląd tras: 9:00 – 9:30
Początek zawodów: 9:30
Przewidywane zakończenie: 13:00

Czasowy harmonogram biegów

Rozpoczęcie zawodów 9:30
Biegi I stopień szkoły podstawowej (kl. 1-5) 9:30-10:30
Biegi II stopień szkoły podstawowej (kl. 6-9) 10:30-11:00
Finały biegu II stopień 11:10-11:30
Sztafety szkół 11:30-11:50
Sztafety pokazowe 12:00

Zgłoszenie elektroniczne: do piątku 15. 2. 2019 na szkola.wedrynia@seznam.cz

Losowanie: środa 27. 2. 2019 w Wędryni, godz. 15:00

Dyscypliny

Dyscypliny

Slalom Memoriał Gustawa Zuczka
nauczyciela, dyrektora szkoły
Bieg Memoriał Władysława Wójcika
inspektora szkolnego
Sztafety Memoriał Jasia Konderli

Kategorie

I Dz, Chł 1. klasa + przedszkole
II Dz, Chł 2.-3. klasa
III Dz, Chł 4.-5. klasa
IV Dz, Chł 6.-7. klasa
V Dz, Chł 8.-9. klasa
VI Goście

Trasy biegowe: (technika klasyczna)

300 m Dz,Chł 1. klasa + przedszkole
600 m Dz,Chł 2.-3. klasa
600 m Dz,Chł 4.-5. klasa
1200 m Dz,Chł 6.-7. klasa - Finał - 6 zawodników
1200 m Dz,Chł 8.-9. klasa - Finał - 6 zawodników

Długość tras biegowych może być zmieniona według aktualnych warunków śniegowych. Konkretne informacje zostaną podane w dniu losowania zawodów.

Trasy slalomu:

Trasa A Dz,Chł kl. 1. + przedszkole, Dz kl. 2.–3.
Trasa B Chł kl. 2.–3., Dz,Chł kl. 4.–5.
Trasa C Dz,Chł kl. 6.–7., Dz,Chł kl. 8.–9.
trasy slalomu Zjazdu Gwiaździstego autor fotografii: Anna Podeszvová - www.chalupautoma.eu

Sztafety o Memoriał Jasia Konderli

Sztafeta kat. II – III (klasy 1 – 5) 4 x 300 m - startują: Dz kat. II, Chł kat.II, Dz kat.III, Chł kat. III
Szkoła może wystawić jedną drużynę sztafetową.
Sztafeta kat. IV - V (klasy 6 – 9) 4 x 300 m - startują: Dz kat. IV, Chł kat.IV, Dz kat.V, Chł kat.V
Szkoła może wystawić jedną drużynę sztafetową.

Punktacja indywidualna

1. miejsce 25 punktów
2. miejsce 20 punktów
3. miejsce 15 punktów
4. miejsce 12 punktów
5. miejsce 11 punktów
6. miejsce 10 punktów
7. miejsce 9 punktów
8. miejsce 8 punktów
9. miejsce 7 punktów
10. miejsce 6 punktów
11. miejsce 5 punktów
12. miejsce 4 punkty
13. miejsce 3 punkty
14. miejsce 2 punkty
15. miejsce 1 punkt

Punktacja zespołowa

 1. KLASYFIKACJA SZKÓŁ - MEDALOWA
  O kolejności decyduje ilość zdobytych medali złotych, potem srebrnych, na koniec brązowych.
 2. KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III
  O kolejności decyduje ilość zdobytych punktów wg punktacji indywidualnej.
 3. KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III, IV, V
  O kolejności decyduje ilość zdobytych punktów wg punktacji indywidualnej.
Dokładne instrukcje zostaną podane w czasie losowania.

Regulamin zawodów

 1. Zjazd Gwiaździsty jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC oraz dla zaproszonych uczniów innych szkół (goście) przez organizatora 47. ZG 2019.
 2. W poszczególnych konkurencjach i kategoriach startować może dowolna ilość zawodników jednej szkoły.
 3. Punktacja indywidualna: 1. miejsce – 25 pkt., 2. miejsce – 20 pkt., 3. miejsce – 15 pkt., 4. miejsce – 12 pkt., 5. miejsce – 11 pkt., .....15. miejsce – 1 pkt.
 4. Do punktacji szkół zaliczają się tylko trzej uprzednio wytypowani zawodnicy z każdej szkoły. Ci zawodnicy powinni być zapisani na karcie zgłoszeń jako pierwsi w kolejności
 5. Punktacja zespołowa:
  KLASYFIKACJA SZKÓŁ – MEDALOWA O kolejności decyduje ilość zdobytych medali złotych, potem srebrnych, na koniec brązowych.
  KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III. O kolejności decyduje ilość zdobytych punktów wg punktacji indywidualnej.
  KLASYFIKACJA SZKÓŁ – PUNKTOWA W KATEGORIACH I, II, III, IV, V
  O kolejności decyduje ilość zdobytych punktów wg punktacji indywidualnej.
 6. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej z dyscyplin (slalom lub bieg). W sztafecie tylko zawodnicy dyscypliny biegowej. Każda szkoła może wystawić tylko jedną sztafetę w każdej kategorii.
 7. Każda szkoła jest odpowiedzialna za stan zdrowotny swoich zawodników oraz ich bezpieczeństwo. Użycie kasku narciarskiego jest obowiązkowe. Zawodnicy startują na własne ryzyko.
 8. Zawodnicy startują pod numerami startowymi, które każda ekipa otrzyma podczas prezentacji w dniu zawodów.
 9. W dniu zawodów kierownicy ekip szkolnych wpłacają podczas prezentacji opłatę za udział w wysokości 200,- Kč od każdego zawodnika.
 10. Każdy zawodnik otrzyma od organizatorów posiłek.
 11. Dojazd na miejsce zawodów, ubezpieczenie startujących oraz nadzór pedagogiczny zapewniają szkoły we własnym zakresie.
 1. Wszyscy zawodnicy zachowują się tak, aby nie zakłócać przebiegu zawodów. Wchodzenie na trasy, przeszkadzanie zawodnikom, sędziom i organizatorom jest surowo wzbronione.
 2. Zawodnikom w dyscyplinach slalomowych umożliwiony jest przegląd tras, przeprowadzony wg wskazówek kierownika trasy. Zjeżdżanie w trasach slalomowyh przed rozpoczęciem konkurencji jest zabronione. Wyjątek stanowi kat. I Dz+Ch.
 3. Protesty do jury zawodów może wnosić tylko kierownik ekipy szkolnej do 30 minut po wywieszeniu oficjalnych wyników i po wniesieniu do kasy organizatora opłaty w wysokości 1.000,- Kč. W razie uznania protestu suma pieniężna zostanie zwrócona.
 4. Podczas prezentacji w dniu zawodów wykluczone jest dodatkowe zgłaszanie zawodników.
 5. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na odpowiednich drukach za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: szkola.wedrynia@seznam.cz w terminie do 15.2. 2019.
 6. Losowanie odbędzie się w środę 27 lutego o godz. 15.00 w wędryńskiej szkole. W tym samym dniu lista startujących zawodników zostanie zamknięta.
 7. Zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach od 1- 6 otrzymują dyplomy, zawodnicy na miejscach od 1 – 3 otrzymują medale. Zawodnicy w kategorii „Goście“ nie są zaliczani do punktacji szkół, zwycięzcy otrzymują nagrody ex aequo.
 8. Zwycięskie szkoły w punktacji zespołowej otrzymują od organizatorów pamiątkowe puchary.
 9. Trasy będą przygotowane przed zawodami tak, by zapewnić jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo zawodników oraz widzów.
 10. W wypadku absolutnie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu zawodów, zmiany długości tras i liczby przejazdów, a nawet odwołania zawodów.
 11. W wypadku, że zawiedzie pomiar elektroniczny, liczyć się będzie pomiar ręczny.
 12. Wyniki na tablicach przy metach są wynikami nieoficjalnymi.

Sponsorzy

Dokładne instrukcje zostaną podane w czasie losowania.

Jakiekolwiek uwagi dotyczące 47. ZG 2019 prosimy kierować pod numer 558 994 331 (sekretariat szkoły)